[ Strona główna ] DZIENNIK ] HOMAGIUM ] MEMORANDA ] DOKTRYNY ] EDYKTY ] MEMORIAŁY ] MANIFESTY ] UNIWERSAŁY ] KONWOKACJE ] VETA KRÓLEWSKIE ] LISTY OTWARTE ] DYPLOMACJA ] NOMINACYE ] DYMISYE ] PETYCJE ] ORĘDZIA ] ODEZWY ] APROBACYE ] KOMUNIKATY ] DIARIUSZE SEJMOWE ] DIARIUSZE RADY WOJENNEJ ] DIARIUSZE RADY KRÓLEWSKIEJ ] KONSTYTUCYE ] SANCYTY ] WEZWANIA ] NAPOMNIENIA ] SEJMY WALNE ] SEJMIKI ZIEMSKIE ] LINKI ] GALERIA ] KONTAKT ]

 

METRYKA KORONNA

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

 

DZIENNIK
HOMAGIUM
MEMORANDA
DOKTRYNY
EDYKTY
MEMORIAŁY
MANIFESTY
UNIWERSAŁY
KONWOKACJE
VETA KRÓLEWSKIE
LISTY OTWARTE
DYPLOMACJA
NOMINACYE
DYMISYE
PETYCJE
ORĘDZIA
ODEZWY
APROBACYE
KOMUNIKATY
DIARIUSZE SEJMOWE
DIARIUSZE RADY WOJENNEJ
DIARIUSZE RADY KRÓLEWSKIEJ
KONSTYTUCYE
SANCYTY
WEZWANIA
NAPOMNIENIA
SEJMY WALNE
SEJMIKI ZIEMSKIE
LINKI
GALERIA
KONTAKT

 

 

 

METRYKA KORONNA - WPISY A.D. 2017

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia -

Sporządzenia

Data Aprobacyi/Ogłoszenia przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki
1. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 7 stycznia A.D. 2017 "O nazwie Królestwa polskiego" 2017.01.07 2017.01.07   2017.01.07
2. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 7 stycznia A.D. 2017 "O infamii i banicji dla jurgieltników partyjnych" 2017.01.07 2017.01.07   2017.01.07
3. Odezwa Królewska przejdź Odezwa Królewska z 11 stycznia A.D. 2017  2017.01.11 2017.01.11   2017.01.12
4. Komunikat Królewski przejdź Komunikat Królewski z 12 stycznia A.D. 2017 2017.01.12 2017.01.12   2017.01.12
5. Sancyt przejdź Sancyt Nr 2016.03.20/04 "Infamia dla zmieniających nazwiska w złej wierze". 2016.03.20 2017.01.14 2016.03.20 2017.01.15
6. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 16 stycznia A.D. 2017 - "Na półrocze Królestwa Polskiego" 2017.01.16 2017.01.16 2017.01.16 2017.01.16
7. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 30 stycznia A.D. 2017 - "O zdjęciu infamii i banicji" 2017.01.30 2017.01.30   2017.01.31
8. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 2 lutego A.D. 2017 zwołujące Sejmy Generalne 2017.02.02 2017.02.02   2017.02.03
9. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 7 lutego A.D. 2017 I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Pomorza 2017.02.07 2017.02.07   2017.02.15
10. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 13 lutego A.D. 2017 II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Pomorza 2017.02.13 2017.02.13   2017.02.15
11. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 21 lutego A.D. 2017 - "Święte Prawo Własności" 2017.02.21 2017.02.21   2017.02.21
12. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 21 lutego A.D. 2017 III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Pomorza 2017.02.21 2017.02.21   2017.02.23
13. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 2 marca A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Śląska 2017.03.02 2017.03.02   2017.03.02
14. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 9 marca A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Śląska 2017.03.09 2017.03.09   2017.03.10
15. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 14 marca A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Śląska 2017.03.14 2017.03.14   2017.03.14
16. Manifest Królewski przejdź Manifest Śląski z 13 marca A.D. 2017 przed Sejmikiem Generalnym Śląska 2017.03.13 2017.03.13   2017.03.14
17. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 21 marca A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Nadodrza 2017.03.21 2017.03.21   2017.03.21
18. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 27 marca A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Nadodrza 2017.03.27 2017.03.27   2017.03.27
19. Memoriał Królewski przejdź Memorandum Królewskie z 28 marca A.D. 2017 - O powszechnym pokoju. 2017.03.28 2017.03.28   2017.03.28
20. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 29 marca A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Nadodrza 2017.03.29 2017.03.29   2017.03.29
21. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 4 kwietnia A.D. 2017 - "O integralności Królestwa Polskiego" 2017.04.04 2017.04.04   2017.04.04
22. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 10 kwietnia A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Lachów - Podkarpacia i Roztocza 2017.04.10 2017.04.10   2017.04.10
23. Manifest Królewski przejdź Manifest Wyboru z 11 kwietnia A.D. 2017 2017.04.11 2017.04.11   2017.04.12
24. Orędzie Królewskie przejdź Wielkanocne Orędzie Królewskie z 13 kwietnia A.D. 2017 2017.04.13 2017.04.13   2017.04.13
25. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 20 kwietnia A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Lachów - Podkarpacia i Roztocza 2017.04.20 2017.04.20   2017.04.20
26. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 24 kwietnia A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Lachów - Podkarpacia i Roztocza 2017.04.24 2017.04.24   2017.04.24
27. Uchwały Rady Wojennej przejdź Diariusz Rady Wojennej Korony Królestwa Polskiego - Przemyśl - 28 kwietnia A.D. 2017 2017.04.28 2017.04.28   2017.05.03
28. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie z 3 maja A.D. 2017 2017.05.03 2017.05.03   2017.05.05
29. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 4 maja A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Mazowsza 2017.05.04 2017.05.04   2017.05.05
30. Odezwa Królewska przejdź Odezwa Królewska z 5 maja A.D. 2017 2017.05.05 2017.05.05   2017.05.05
31. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 4 maja A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Mazowsza 2017.05.08 2017.05.08   2017.05.08
32. Diariusz Rady Królewskiej przejdź Diariusz Rady Królewskiej Korony Królestwa Polskiego z 28 kwietnia A.D. 2017 - Przemyśl 2017.04.28 2017.04.28   2017.05.11
33. Orędzie Królewskie przejdź Fatimskie Orędzie Królewskie z 12 maja A.D. 2017 2017.05.12 2017.05.12   2017.05.12
34. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 16 maja A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Mazowsza 2017.05.16 2017.05.16   2017.05.16
35. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 26 maja A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Rawskiej (Lechitów) 2017.05.26 2017.05.26   2017.05.26
36. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 5 czerwca A.D. 2017 - "O religiach i klerze katolickim na Ziemi Korony Królestwa Polskiego" 2017.06.05 2017.06.05   2017.06.05
37. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 8 czerwca A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Rawskiej (Lechitów) 2017.06.08 2017.06.08   2017.06.08
38. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 15 czerwca A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 2017.06.15 2017.06.15   2017.06.15
39. Nominacya Królewska przejdź Nominacya Królewska z 15 czerwca A.D. 2017 - Uznanie Biskupa Mieczysława Mokrzyckiego za Biskupa Królewskiego 2017.06.12 2017.06.12   2017.06.15
40. Memorandum Królewskie przejdź Memorandum Królewskie z 18 czerwca A.D. 2017 - "W sprawie europejskiego porządku XXI wieku i odbudowy Wielkiej Lechii" 2017.06.16-17 2017.06.18   2017.06.19
41. Zwołanie Królewskie przejdź Zwołanie Królewskie z 23 czerwca A.D. 2017 - na XI Posiedzenie Rady Królewskiej i IV Posiedzenie Rady Wojennej do Białej Rawskiej  2017.06.23 2017.06.23   2017.06.23
42. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 24 czerwca A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Rawskiej (Lechitów) 2017.06.24 2017.06.24   2017.06.24
43. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 25 czerwca A.D. 2017 - "O ochronie polskich dzieci w Królestwie Polskim" 2017.06.25 2017.06.25   2017.06.25
44. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie Relacyjne z 4 lipca A.D. 2017.  2017.07.04 2017.07.04   2017.07.04
45. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 5 lipca A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 2017.07.05 2017.07.05   2017.07.05
46. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 2 grudnia A.D.2016 - "Doktryna Leszczyńskiego" 2016.12.02 2016.12.02   2017.07.08
47. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 8 lipca A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 2017.07.08 2017.07.08   2017.07.08
48. Konwokacja Królewska przejdź Druga Konwokacja Królewska z 8 lipca A.D. 2017 - na XII Posiedzenie Rady Królewskiej i V Posiedzenie Rady Wojennej do  Pucka  2017.07.08 2017.07.08   2017.07.08
49. Konwokacja Królewska przejdź Trzecia Konwokacja Królewska z 12 lipca A.D. 2017 - na XII Posiedzenie Rady Królewskiej i V Posiedzenie Rady Wojennej do  Pucka  2017.07.12 2017.07.12   2017.07.12
50. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie z 1 sierpnia A.D. 2017.  2017.08.01 2017.08.01   2017.08.01
51. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 16 sierpnia A.D. 2017 - Wici - plany Królestwa polskiego na II półrocze 2017 2017.08.16 2017.08.16   2017.08.16
52. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 21 sierpnia A.D. 2017 - I Wici na III Zjazd Katolicki do Koła.- 12-13 września A.D.2017 2017.08.21 2017.08.21   2017.08.21
53. List Otwarty przejdź List Otwarty do Biskupów z 21 września A.D. 2017   2017.09.23 2017.09.23   2017.09.23
               
               
               
               

 

METRYKA KORONNA - WPISY A.D. 2016

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia - Sporządzenia

Data Aprobacyi przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki
1. Konstytucya przejdź "Christianitas" 2016.06.11 2016.07.23   2016.08.29
2. Konstytucya przejdź "Dzień pamięci ofiar ludobójstw dokonanych na Polakach" 2016.07.15 2016.08.29   2016.08.29
3. Konstytucya przejdź "O Urzędnikach i Funkcjonariuszach publicznych..." 2016.07.15 2016.08.29   2016.08.29
4. Edykt Królewski przejdź "Pierwsze napomnienie królewskie hierarchów kościoła katolickiego w Polce. Reforma królewska kościoła katolickiego w Polsce" 2016.09.21 2016.09.21   2016.09.21
5. Edykt Królewski przejdź "Ochrona królewska ks. Romana Kneblewskiego" 2016.09.17 2016/09.17   2016.09.21
6. Edykt Królewski przejdź "Żydzi i osoby z pochodzeniem żydowskim nie mogą zajmować w Królestwie Polskim stanowisk publicznych"        
7. Edykt Królewski przejdź

"Wobec próby wyprowadzenia z Polski Skarbu Państwa" 

2016.09.26 2016.09.26   2016.09.26
8. Veto Królewskie przejdź

"Wobec próby wyprowadzenia z Polski Skarbu Państwa" 

2016.09.26 2016.09.26   2016.09.26
9. Diariusz Sejmu Walnego przejdź

Gdańsk-Oliwa - 15-17 lipca A.D. 2016

2016.09.27 2016.09.27   2016.09.27
10. Uniwersał Królewski przejdź

Na II Zwyczajne Posiedzenie Rady Królewskiej - Gdańsk-Oliwa - 8 października A.D. 2016

2016.10.02 2016.10.02   2016.10.02
11. Nominacye przejdź

Niminacye biskupie.

2016.10.04 2016.10.04   2016.10.04
12. Dymisye przejdź

Dymisye biskupie

2016.10.04 2016.10.04   2016.10.04
13. Edykt Królewski przejdź

O ustanowieniu Święta Korony Królestwa Polskiego

2016.10.12 2016.10.12 2016.12.16 2016.10.12
14. Homagium Królewskie przejdź

Śluby Brzeskie

2016.10.29 2016.10.29 2016.12.16 2016.11.01
15. List otwarty przejdź

List otwarty Króla Polski Wojciecha Edwarda do papieża Franciszka - wizyta w Nuncjaturze

2016.11.18 2016.11.18   2016/11/19
16. Edykt Królewski przejdź

Edykt werbalny o Kontreformacji w Królestwie Polskim

2016.11.18 2016.11.18 2016.12.16 2016/11/19
17. Petycja przejdź

Petycja o zwrot "Srebrnego Ołtarza Darłowskiego"

2016.11.22 2016.11.22   2016.11.22
18. Manifest przejdź

Manifest Myszkowski z 30 listopada A.D. 2016

2016.11.30 2016.11.30   2016/12/02
19. Edykt Królewski przejdź

Edykt Królewski z 2 grudnia A.D. "Doktryna Leszczyńskiego".

2016.12.02 2016.12.02 2016.12.16 2016.12.02
20. Edykt Królewski przejdź

Edykt Królewski z 6 grudnia A.D. "O zakazie deficytu budżetowego".

2016.12.06 2016.12.06 2016.12.16 2016.12.14
21. Edykt Królewski przejdź

Edykt Królewski z 20 grudnia A.D. "O Hetmanach i Admirałach"

2016.12.20 2016.12.20   2016.12.20
22. Orędzie Królewskie przejdź

Orędzie Królewskie z 31 grudnia A.D. 2016 - "Noworoczne 2016/2017"

2016.12.31 2016.12.31   2016.12.312

 

[ Strona główna ] DZIENNIK ] HOMAGIUM ] MEMORANDA ] DOKTRYNY ] EDYKTY ] MEMORIAŁY ] MANIFESTY ] UNIWERSAŁY ] KONWOKACJE ] VETA KRÓLEWSKIE ] LISTY OTWARTE ] DYPLOMACJA ] NOMINACYE ] DYMISYE ] PETYCJE ] ORĘDZIA ] ODEZWY ] APROBACYE ] KOMUNIKATY ] DIARIUSZE SEJMOWE ] DIARIUSZE RADY WOJENNEJ ] DIARIUSZE RADY KRÓLEWSKIEJ ] KONSTYTUCYE ] SANCYTY ] WEZWANIA ] NAPOMNIENIA ] SEJMY WALNE ] SEJMIKI ZIEMSKIE ] LINKI ] GALERIA ] KONTAKT ]

Copyright © 2016-2017  Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved